Verbouwing busstation start 2 juli

Op verzoek van de gemeente Utrecht, en na overleg met betrokken partijen, is besloten dat op 2 juli 2016 busstation Centrumzijde voor een periode van circa anderhalf jaar dicht gaat om te worden verbouwd tot bus- en tramstation van de Uithoflijn. Alle buslijnen verhuizen dan naar de 2 busstations aan de westkant van het station: het nieuwe busstation Jaarbeurszijde en het tijdelijk busstation Jaarbeursplein.

Lees meer

Reiziger waardeert Utrechts OV met 7,5

Het Utrechts openbaar vervoer met bus en tram kan rekenen op een ruime voldoende van de reiziger. Het waarderingscijfer staat op 7,5, wat overeen komt met het landelijk gemiddelde. Dit blijkt uit de OV-Klantenbarometer 2015 van CROW-KpVV, de jaarlijkse meting van de waardering van het openbaar vervoer in Nederland. Het rapportcijfer over 2015 laat een stabiel beeld zien van de waardering van het OV in Utrecht.

Lees meer

Renault partner van Utrechtse "Vehicle-to-grid

Een regionaal energiesysteem met duizend laadpunten, evenzovele elektrische auto’s en tienduizend gekoppelde zonnepanelen. Dat is de ambitie van vijftien Utrechtse gemeenten voor ‘Vehicle-to-Grid’. Hiermee kunnen elektrische auto’s uit zon opgewekte elektriciteit zowel laden als opslaan voor later gebruik. Autofabrikant Renault tekende vrijdag 11 maart een intentie om partner te worden van het project in de gemeente Utrecht.

Lees meer

BASF verzoekt om aanpassing emmissie-eis

BASF heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verzocht de huidige emissie-eis voor de emissie van nikkel aan te passen. Op maandag 14 maart informeerde de dienst de Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen hierover tijdens een ‘technisch overleg’. Pieter van den Bergen, meldde de statenleden dat BASF recent een aanvraag heeft ingediend om de huidige eis voor de emissie van nikkel aan te passen.

Lees meer

Utrechtse binnenstad wordt wandelgebied

Het winkelwandelgebied in de Utrechtse binnenstad gaat de komende jaren flink uitgebreid worden. Dat blijkt uit een convenant dat de gemeente in samenwerking met Centrum Management Utrecht heeft afgesloten. Uit het convenant blijkt onder meer dat er verwacht wordt dat het bezoekersaantal van de binnenstad in 2025 met 15 miljoen per jaar is toegenomen ten opzichte van het afgelopen jaar.

Lees meer