Innovatieve bouwers gezocht

Verduurzaming van woningen willen we voor particuliere woningeigenaren aantrekkelijker en haalbaar maken. De Economic Board Utrecht heeft daarom samen met de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht, ondersteund vanuit de regio Eemland, initiatief genomen voor de ontwikkeling van een nieuwe gebouwgebonden verduurzamingsdienst.

Bij deze nieuwe dienst is de financiering van de verduurzaming gekoppeld aan de woning. De verduurzaming wordt door een dienstverlener (innovatieve bouwer) volledig (voor-)gefinancierd. De woningeigenaar betaalt voor deze dienst maandelijks een bedrag aan de dienstverlener. De woningeigenaar hoeft dus niet zelf een lening aan te gaan. Belangrijk is verder dat er geen restschuld is voor de woningeigenaar als de woning wordt verkocht, omdat de dienst gebonden is aan de woning en overgaat op de volgende eigenaar. De basis voor dit principe is het zogeheten ‘kwalitatief recht’.

Borgstelling gemeente Amersfoort voor pilot
De gemeente Amersfoort heeft recent besloten een borgstelling van maximaal €1 miljoen voor een pilot met deze gebouwgebonden verduurzamingsdienst op basis van het kwalitatief recht beschikbaar te stellen. Met de borg kan de geselecteerde dienstverlener financiering ophalen voor de verduurzaming van de woningen. Het doel is dat minimaal 10 woningen vergaand verduurzaamd worden op basis van de hier beschreven dienst.

We zoeken een dienstverlener (innovatieve bouwer) die met ons deze pilot wil realiseren.

Aanbesteding via Tenderned
Denkt u een aantrekkelijk concept te hebben dat zou kunnen passen in het concept van een betaalbare gebouwgebonden dienst voor particuliere woningeigenaren? Wilt u meer weten over het kwalitatieve recht? Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen. Sluiting aanbesteding 21 juli. Kijk op de website van Tenderned.