Onderzoek naar koopgedrag

In de Randstad start deze week een grootschalig onderzoek naar koopgedrag. Dat brengt, net als in 2016, in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen. Er zijn ook vragen over hun tevredenheid over de aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld. Dat helpt gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.


De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, is onderzoek naar koopgedrag van groot belang.
Het onderzoek dat deze week gaat lopen, wordt uitgevoerd door I&O Research in opdracht van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

Uitnodiging
Inwoners van de drie provincies ontvangen een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. Zij krijgen hierover een brief. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen, kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/kso2018. Deelnemers maken kans op een cadeaubon van 25 euro.

Privacy
De privacy van deelnemers is gewaarborgd. Hun antwoorden zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2018.

Resultaten

De resultaten worden eind 2018 bekendgemaakt op www.kso2018.nl. Daar kunt u ook meer informatie over het onderzoek vinden.