Utrechts verhuurbedrijf Bakker maakt doorstart

Het bekende Utrechtse verhuurbedrijf Bakker maakt een doorstart. Het familiebedrijf bestond sinds 1953 maar ging in mei van dit jaar failliet vanwege de coronacrisis. Het familiebedrijf dat 67 jaar bestond werd hard getroffen door de coronamaatregelen. Vanwege het coronavirus besloot de overheid dat evenementen en samenkomsten niet meer door mochten gaan. Alle opdrachten die Bakker had werden geannuleerd.

Lees meer

Innovatieve bouwers gezocht

Verduurzaming van woningen willen we voor particuliere woningeigenaren aantrekkelijker en haalbaar maken. De Economic Board Utrecht heeft daarom samen met de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht, ondersteund vanuit de regio Eemland, initiatief genomen voor de ontwikkeling van een nieuwe gebouwgebonden verduurzamingsdienst.

Lees meer

Provincie Utrecht sluit 2019 en 2018 positief af

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft de concept jaarrekeningen en jaarverslagen over 2018 en 2019 gepresenteerd aan Provinciale Staten. De concept jaarrekeningen sluiten met een positief resultaat van 5 miljoen euro in 2018 en 33,2 miljoen euro in 2019. Dat blijkt uit de concept jaarrekeningen en jaarverslagen, die het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht ter goedkeuring aan Provinciale Staten heeft voorgelegd. Naar verwachting krijgen beide jaarrekeningen op korte termijn de controleverklaring van de accountant.

Lees meer

Gem. Utrecht wil investeren om gevolgen coronacrisis te verlichten

Utrecht wil investeren om de stad sterk uit de coronacrisis te laten komen. De gemeente doet dit samen met partners uit de stad en de Rijksoverheid. Speerpunten zijn het versterken van de bestaanszekerheid van Utrechters die bijvoorbeeld hun baan zijn kwijtgeraakt, het opleiden en begeleiden van Utrechters naar werk en het zorgen voor werkgelegenheid door het versnellen van de grote transities op het gebied van wonen, energie, mobiliteit, klimaat en gezondheid. De plannen staan in de zogeheten kaderbrief die het college donderdag naar de gemeenteraad stuurde. Hierin wordt de koers uitgezet voor de begroting van 2021.

Lees meer

Utrecht Region start handelsmissie naar Hongkong

Op initiatief van Utrecht Region en in samenwerking met onze partners organiseren wij van 10 tot 15 november een Economische missie richting Guangdong en Hongkong, China. Deze missie is gericht op bedrijven en kennisinstellingen die een eerste stap richting China willen zetten, of hun bestaande contacten om willen zetten in vruchtbare output.

Lees meer